ODOLNOST ŽÁRU 120 MINUT

Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45000 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45000 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 21 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45001 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45001 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 23 900
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45002 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45002 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 29 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45003 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45003 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 39 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45004 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45004 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 43 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45005 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45005 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 47 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45006 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG 45006 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) Odolnost… 72 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER 45100 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER 45100 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG SUPER Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450… 101 000
Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER 45101 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč Více informací  Do 4 týdnů Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER 45101 - pojistná úložná hodnota do 80 000,- Kč ISS HAMBURG SUPER Bezpečnostní třída S2 Ohnivzdorný trezor HAMBURG SUPER odolný proti ohni 120 minut s korpusem tloušťky 72 mm, vícevrstvými dveřmi a rozvory do 3. stran. CERTIFIKÁTY Bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450… 116 000